مرکز کار ایران

سیاسی
۴۱۹ شرکت تعاونی با ۷ هزار شاغل ثبت شد
در بهمن امسال رقم خورد

۴۱۹ شرکت تعاونی با ۷ هزار شاغل ثبت شد

تعداد ۴۱۹ شرکت تعاونی و ۲ اتحادیه در بهمن ماه سال جاری ثبت شد که تعداد کل اعضای این تعاونی ها ۱۰ هزار و ۲۴ نفر، تعداد شاغل آنها ۶ هزار و ۹۵۷ نفر و سرمایه اولیه حدود ۱۴۸ میلیارد ریال است.
بازار کار زنان در دهه اخیر
رشد اشتغال بعد از دوره طولانی رکود

بازار کار زنان در دهه اخیر

اشتغال بانوان پس از یک دوره طولانی رکود در بازار کار زنان طی سال های ۸۶ تا ۹۴ دوباره ظرف سه سال اخیر روند صعودی به خود گرفته است.
اقتصادی
کاهش مشاغل غیررسمی با پرداخت دستمزد منطقه ای

کاهش مشاغل غیررسمی با پرداخت دستمزد منطقه ای

با پرداخت دستمزد منطقه ای، کارگران غیررسمی به صورت رسمی فعالیت خواهند کرد و وضع امروز که 88 درصد از روستاییان به شکل غیررسمی کار می‌کنند و این که 50 درصد مشاغل کشور غیررسمی هستند، اصلاح خواهد شد.
اجتماعی
دانش و فناوری
استاد که کارآفرین نباشد دانشجو هم کارآفرین نمی شود
رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر گفت:

استاد که کارآفرین نباشد دانشجو هم کارآفرین نمی شود

رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر گفت: ساختار دانشگاه‌ها باید مانند آیین‌نامه‌ ارتقا و ضوابط جذب اساتید برای پیشرفت علم و فناوری تغییر کند؛ چرا که استادی که کارآفرین نباشد دانشجویش هم کارآفرین نخواهد بود.
یادداشت
گزارش
گفتگو
برگزیده ها
پیشخوان
نظرسنجی
نظر شما در خصوص سیاستهای اشتغال دولت چیست؟
به شدت ناکار آمد هستند
تا حدودی موفق بوده اند
موفق بوده است
بیشتر از انتظار موفقیت داشته اند