مرکز کار ایران l جاب سنتر l استخدام فوری l اعزام به خارج

فرم
حقیقی
حقوقی

فرم زیر صرفا پیش ثبت نام بوده و برای ثبت نام نهایی باید نسبت به تکمیل فرم های نمایشگاهی پس از تایید دبیرخانه اقدام نمایید.

 

نکته: با توجه به برگزاری همزمان اولین نمایشگاه بین المللی آموزش و تکنولوژی های آموزشی، برنامه های این رویداد در حین برگزاری نمایشگاه به صورت ویژه برگزار می شود.

با توجه به موارد فوق خواهشمندیم به منظور مدیریت بهینه غرفه بندی و تخصیص فضای بهتر، فرم زیر را به صورت کامل، تکمیل نمایید.

پس از تکمیل این فرم دبیرخانه نمایشگاه با شما تماس خواهد گرفت و بنا به نیاز و اولویت های سازمان شما و فضاهای باقی مانده، جانمایی انجام می شود.

* نام و نام خانوادگی:
* کد ملی:
* سمت:
* شماره همراه:
شماره ثابت:
متراژ درخواستی:
نوع غرفه: