مرکز کار ایران l جاب سنتر l استخدام فوری l اعزام به خارج

فرم
حقیقی
حقوقی

ایران جابکس فرصتی برای بهتر دیده شدن سازمان ها در حوزه منابع انسانی و برندینگ می باشد.

لطفا فرم زیر برای دریافت لیست پلن های اسپانسری و همچنین نوع و تنوع خدماتی را که می توانیم به اسپانسرها ارائه نماییم تکمیل بفرمایید.

* نام و نام خانوادگی:
* نام مجموعه / شرکت / ...:
ایمیل:
* شماره تماس:
پیام: