طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بالغ بر ۱۲.۹ میلیون نفر از شاغلان کشور که ۵۴.۲ درصد از جمعیت شاغل کشور را به خود اختصاص می دهد، کمتر از ۱۰ سال است.

 

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از وضعیت «ماندگاری افراد در شغل اصلی» نشان می دهد از ۲۳.۸ میلیون نفر شاغل در کشور، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بالغ بر ۱۲.۹ میلیون نفر از شاغلان کشور که ۵۴.۲ درصد از جمعیت شاغل کشور را به خود اختصاص می دهد، کمتر از ۱۰ سال است.

همچنین نتایج این آمار نشان می دهد، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود ۶ میلیون نفر از شاغلان کشور ( ۲۵.۳ درصد)، بین ۱۰ تا ۲۰ سال است. 

طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود ۳.۱ میلیون نفر از شاغلان کشور ( ۱۳.۲ درصد)، نیز بین ۲۰ تا ۳۰ سال و طول مدت اشتغال برای حدود ۱.۷ میلیون نفر ( ۷.۳ درصد)، بیش از ۳۰ سال برآورد شده است.

نتایج این مطالعات نشان می دهد، نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال بسیار جوان بوده و بیش از ۱۶.۵ میلیون نفر از نیرویکار کشور ( ۶۹.۵ درصد ) طول مدت اشتغال شان کمتر از ۱۵ سال است.

بر این اساس، میانگین طول مدت اشتغال در کشور بیشتر از ۱۱ سال و ۱۱ ماه، برآورد می شود که این شاخص برای زنان حدود ۱۰ سال و ۵ ماه و برای مردان حدود ۱۲ سال و ۴ ماه برآورد می شود. میانگین طول مدت اشتغال در سال ۱۳۹۷ به نسبت سال ۱۳۹۶ نیز کاهش داشته و از ۱۲ سال و ۱ ماه به ۱۱ سال و ۱۱ ماه رسیده است؛ این میزان برای مردان در ۱۲ سال و ۴ ماه ثابت بوده و برای زنان از ۱۰ سال و حدود ۹ ماه به ۱۰ سال و ۵ ماه رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ ، به طور مطلق حدود ۴۳۴ هزار نفر به تعداد شاغلان کشور نسبت به سال ۱۳۹۶ ، افزوده شده است که از این تعداد حدود ۳۴.۶ درصد از این جمعیت شاغل، زنان هستند.

برآیند این آمار نشان می دهد، زنان با اشتیاق بیشتری وارد عرضه فعالیت اقتصادی می شوند ولی بسیار زودتر از مردان از نیروی کار کشور خارج می‌شوند که دلیل آن را می توان به عوامل اجتماعی از قبیل ازدواج، داشتن فرزند و ... مرتبط دانست. به عبارت دیگر با افزایش اشتغال زنان، تمایل به حضورشان در بازار کار کمرنگ تر می‌شود.

براساس این بررسی، بیش از ۱.۷ میلیون نفر از شاغلان ( ۷.۳ درصد) بیش از ۳۰ سال در شغل اصلی خود فعالیت دارند. البته بخشی از نیروی کار کشور عمدتاً در بخش خصوصی به فعالیت اشتغال دارند و غالب آنان کارکنان مستقل، کارکنان فامیلی بدون مزد و کارفرماها هستند که در مقوله اشتغال رسمی و قوانین بازنشستگی نمی گنجند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: