رئیس اتاق تعاون ایران

اشتغال در بخش تعاون ایران مترادف با «کار شایسته» است

  • کد خبر: ۱۴۶۴۱
  • ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۴
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: کار و اشتغال ایجاد شده در بخش تعاون ایران با معیارهای بین المللی «کار شایسته» مطابقت دارد و براین اساس، اشتغال در این بخش مترادف با «کار شایسته» است. 

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی در همایش جهانی اتحادیه بین المللی تعاون در کشور روآندا، بر اساس آمارهای بانک جهانی به وضعیت و روند اشتغال و بیکاری در جهان در سالهای اخیر پرداخت و با توجه به وضعیت بیکاری در جهان و به خصوص در میان جوانان، بر اهمیت پرداختن به موضوع اشتغال و به ویژه کار شایسته در میان جوامع تاکید کرد.

وی در ادامه به جایگاه کار شایسته در جمهوری اسلامی ایران و اسناد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه «سند ملی کار شایسته» اشاره کرد.

رئیس اتاق تعاون ایران، همچنین به بخش تعاون ایران و روند توسعه و تکامل آن اشاره کرد و بر اساس مقایسه تطبیقی اصول نهضت تعاون و اصول «کار شایسته» همچنین اهداف بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران و اهداف «کار شایسته»، اظهار داشت: کار و اشتغال ایجاد شده در بخش تعاون ایران با معیارهای بین المللی «کار شایسته» مطابقت داشته و بنابراین اشتغال در این بخش مترادف با «کار شایسته» است. 

عبداللهی در تشریح  بازیگران کلیدی در ایجاد «کار شایسته» گفت: بازیگران کلیدی در ایجاد کار شایسته شامل «دولتها، کارگران و کارفرمایان و سازمان‌های غیر دولتی» هستند.

وی نقش سازمان های غیر دولتی را به عنوان پلی میان حاکمیت و جامعه توصیف کرد و ادامه داد: البته اثربخشی حداکثری فعالیت سازمان‌های غیر دولتی در جوامع و به عبارتی نهضت تعاون کشورها زمانی است که آن سازمان غیردولتی یکتا بوده و در قوانین کلان کشورها به عنوان نماینده نهضت تعاون، دارای جایگاه و اختیارات ویژه در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کلان کشور باشد.

عبدالهی در ادامه به بیان راهبردها و فعالیت های اتاق تعاون ایران در راستای اشتغالزایی و توسعه و ترویج کار شایسته پرداخت و بر اساس تجارب بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران به ارائه پیشنهاداتی برای توسعه نهضت تعاون دیگر کشورها از طریق پیگیری برای به رسمیت شناختن نهضت تعاون به عنوان یک بخش اقتصادی مستقل و تدوین و تصویب قانون جامع  برای این بخش و همچنین ایجاد یک سازمان غیردولتی به عنوان نماینده نهضت تعاون در کشورها با اختیارات ویژه در راستای توسعه «کار شایسته» اشاره کرد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: