در حالی که قانون کار کارفرما را مکلف کرده تا یک نسخه از قرارداد کار را در اختیار نیروی کار قرار دهد، اما امتناع از ارائه آن در بین کارفرمایان فراگیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، ماده ۱۰ قانون کار به محتوای اجباری مفاد قرارداد با نیروی کار اشاره دارد. در این ماده صراحتا تاکید شده، «در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.»

به رغم تاکید و صراحت قانون کار به ارائه یک نسخه از قرارداد به نیروی کار هنگام عقد قرارداد کاری، اما گزارشات میدانی نشان می دهد، بسیاری از کارفرمایان از اجرای این بند قانونی تخطی می‌کنند.

این موضع باعث شده تا حتی نیروی کار پس از اخراج بدون توجیه از سوی کارفرمایان، برای پیگیری موضوع در محاکم با مشکل مواجه شوند و عملا سندی برای اثبات اظهارات خود نداشته باشند.

یکی از مواردی که کارگران در فرایند آن با مشکل مواجه می شوند، در خواست برای دریافت مقرری بیمه بیکاری است. بر اساس قانون بیمه بیکاری فردی که بدون میل و اختیار خود بیکار شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهد شد؛ اما بسیاری از کارفرمایان با تغییر شرایط کاری عرصه را بر نیروی کار تنگ می کنند تا کارگر مجبور به ترک کار شود. 

اما شرط قانون گذار برای پرداخت بیمه بیکاری به کارگر بیکار شده این است که فرد بیکار در صورتی می تواند از مزایای بیمه بیکاری منتفع شود که از واحد کار خود معرفی کتبی مبنی اشتغال در آن واحد دریافت و اداره کار ارائه دهد. متاسفانه بسیاری از کارفرمایان به دلیل خصومت با نیروی کار معرفی نامه کتبی صادر نمی کنند. 

ضمن اینکه در مواردی ارتباطات زیاد کارفرمایان با مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان باعث شده تا دادخواست نیروی کار به نتیجه نرسد؛ در این شرایط نیز عملا دست نیروی کار به دلیل نداشتن نسخه ای از قرارداد به جایی بند نمی شود و درگیر فرایند بروکراتیک اداری می شود. 

در عین حال بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده از سوی مسئولان تعداد کل  مقرری بگیران بیمه بیکاری با کاهش ۳ درصدی از  ۲۶۳ هزار نفر در شهریور به ۲۵۵ هزار نفر در مهرماه کاهش پیدا کرده است و این را به منزله کاهش جمعیت بیکار تلقی می کنند.

این آمار در حالی ارائه می شود که کاهش آمار مقرری بگیران لزوما به معنای کاهش جمعیت بیکار نیست، بلکه فرایند بروکراتیک دریافت بیمه بیکاری و عدم ارائه معرفی نامه از سوی برخی کارفرمایان باعث شده تا بسیاری از کارفرمایانی که بدون میل و اراده خود بیکار می شوند، از مزایای دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم شوند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: