سالهاست سازمان تامین اجتماعی از اجرای قانون در زمینه پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده خودداری می کند و حقوق بخش قابل توجهی از این کارگران را پایمال می کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ماه های اخیر و با توجه به شیوع کرونا، شاهد بیکار شدن گروه زیادی از شاغلین بوده ایم.

با توجه به همین وضعیت، موضوع پرداخت بیمه بیکاری به یکی از مهمترین موضوعات در حوزه اشتغال کشور تبدیل شده است.

با این وجود، سالهاست سازمان تامین اجتماعی از اجرای قانون در زمینه پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده خودداری می کند و حقوق گروهی از این کارگران را پایمال می کند.

مطابق بند «الف» ماده 6 قانون بیمه بیکاری (مصوب شهریورماه 69)، افرادی استحقاق بیمه بیکاری دارند که حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، اما سازمان تامین اجتماعی با استناد به یک تفاهم نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسفندماه 84 از پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که کمتر از 1 سال سابقه بیمه در آخرین محل کار خود دارند، خودداری می‌کند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: