هیئت دولت در راستای تکلیف مندرج در قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل‌کشور، آیین نامه فهرست و شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال را تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه ۱۴ دی ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، آئین نامه فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال را تعیین کرد.

به موجب آئین نامه مذکور، برای تعیین شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال، از شاخص‌های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال آخر دهه قبل و سال پنجم دهه جاری و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در مدت زمان پنج ساله اول هر دهه مطابق فرمول مندرج در مصوبه ملاک عمل قرار می‌گیرد.

شهرستان‌های با نرخ بیکاری برابر یا بالاتر از "میانگین کشوری به اضافه ۲ برابر انحراف نرخ بیکاری شهرستان‌ها از میانگین " مشمول شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال می‌گردند.

امتیازات این آئین نامه مشمول کلیه طرح‌هایی است که در شهرستان‌های تعیین شده در آئین نامه از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بهره برداری می رسند و یا مجوز تأسیس می‌گیرند.

در صورت حذف شهرستان مندرج در آئین نامه در سال‌های بعد، امتیازات مربوط تا پایان دوره زمانی تعیین شده (۲۰ سال) از مبنای سال بهره برداری محاسبه می‌گردد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: