مرکز کار ایران l جاب سنتر l استخدام فوری l اعزام به خارج

صفحه نخست / عمومی
همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای و مرکز کار ایران در برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران جابکس

همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای و مرکز کار ایران در برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران جابکس

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مرکز کار ایران
کارگران، بازنشستگان و زنان سرپرست برای طرح ملی مسکن ثبت نام کنند
معاون وزیر کار:

کارگران، بازنشستگان و زنان سرپرست برای طرح ملی مسکن ثبت نام کنند

معاون وزیر کار گفت: افراد واجد شرایط باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند. زنان سرپرست خانوار و زنان خودسرپرست به شراط داشتن حداقل ۳۵ سال از مشمولان این طرح محسوب می‌شوند.
هیئت دولت، فهرست مناطق غیر برخوردار از اشتغال را تعیین کرد

هیئت دولت، فهرست مناطق غیر برخوردار از اشتغال را تعیین کرد

هیئت دولت در راستای تکلیف مندرج در قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل‌کشور، آیین نامه فهرست و شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال را تعیین کرد.
دومین جلسه کمیته دستمزد ۱۴۰۰

دومین جلسه کمیته دستمزد ۱۴۰۰

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه جلسه دوم کمیته دستمزد دوشنبه برگزار می شود، گفت: هنوز زیرساخت ها برای اجرای مزد منطقه ای فراهم نشده ، از این رو اجرای این مولفه به امسال یا سال بعد نمی رسد.
خطر بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت برای بازار کار

خطر بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت برای بازار کار

کارکنان دولت که «مشمول بازنشستگی پیش از موعد» شوند، خطری جدی برای بازار کار است
خطر بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت برای بازار کار

خطر بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت برای بازار کار

کارکنان دولت که «مشمول بازنشستگی پیش از موعد» شوند، خطری جدی برای بازار کار است