مرکز کار ایران

اخبار اجتماعی
بازسازی اولین ورزشگاه کارگری کشور آغاز شد
با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بازسازی اولین ورزشگاه کارگری کشور آغاز شد

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با دستور و نگاه ویژه محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازسازی اولین ورزشگاه کارگری کشور آغاز شد.
سهم ۴۴ درصدی تحصیل‌کرده‌ها
بیشتر بیکاران ۱۸ تا ۳۵ ساله هستند

سهم ۴۴ درصدی تحصیل‌کرده‌ها

جدیدترین نتایج آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد بیشترین جمعیت بیکاران کشور در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال قرار دارند و سهم ۷۵.۴ درصدی از جمعیت بیکار را به خود اختصاص داده اند.
اشتغال‌زایی با شعار محقق نمی‌شود
خام فروشی بیکاری را تشدید می‌کند

اشتغال‌زایی با شعار محقق نمی‌شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: کسانی که به دنبال خام‌فروشی برای کسب سود هستند، دغدغه اشتغال‌زایی و به‌ طور کلی منافع ملی را ندارند.
۶۲ درصد جمعیت کشور عضو تعاونی‌ها هستند
غفلت دولت‌ها از بخش تعاون

۶۲ درصد جمعیت کشور عضو تعاونی‌ها هستند

معاون اقتصادی اتاق تعاون تهران با اشاره به عضویت ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در تعاونی ها، گفت: تعادل و تناسبی بین فعالیت‌های بخش دولتی، تعاونی و خصوصی وجود ندارد.
یادداشت
گزارش
گفتگو
برگزیده ها