مرکز کار ایران l جاب سنتر l استخدام فوری l اعزام به خارج

اخبار اقتصادی
مدیریت هوشمند تعاونی‌ها پیگیری می شود

مدیریت هوشمند تعاونی‌ها پیگیری می شود

در راستای افزایش روحیه تعاون‌گرایی عموم جامعه و مشارکت تعاونی‌ها در ارائه خدمات از جزئی‌ترین فرآیندهای قابل ارائه تا خدمات مالی-اقتصادی گسترده، تمام فرآیندها الکترونیک شده است.
یادداشت
گزارش
گفتگو
برگزیده ها