مرکز کار ایران l جاب سنتر l استخدام فوری l اعزام به خارج

اخبار بین المللی
همکاری ایران و بلغارستان در حوزه روابط کار و مبارزه با فقر
مدیر کل امور بین الملل وزارت کار خبر داد

همکاری ایران و بلغارستان در حوزه روابط کار و مبارزه با فقر

مدیر کل امور بین الملل وزارت کار از امضای یادداشت تفاهم همکاری مشترک ایران و بلغارستان توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان و وزیر کار و سیاست های اجتماعی بلغارستان خبرداد.
بازگشت بومرنگ سیاست تعرفه‌ای ترامپ به اقتصاد آمریکا
اشتغال کاهش و قیمت‌ها افزایش یافت

بازگشت بومرنگ سیاست تعرفه‌ای ترامپ به اقتصاد آمریکا

در حالی که ترامپ با هدف تقویت بازار اشتغال و رشد اقتصادی آمریکا به جنگ تجاری با کشورهای مختلف رفت اما حالا بانک مرکزی این کشور از تاثیر معکوس این تعرفه‌ها و از دست رفتن هزاران فرصت شغلی در پی اجرای آنها در این کشور خبر داده است.
یادداشت
گزارش
گفتگو
برگزیده ها