مرکز کار ایران l جاب سنتر l استخدام فوری l اعزام به خارج

اخبار بین المللی
همکاری ایران و بلغارستان در حوزه روابط کار و مبارزه با فقر
مدیر کل امور بین الملل وزارت کار خبر داد

همکاری ایران و بلغارستان در حوزه روابط کار و مبارزه با فقر

مدیر کل امور بین الملل وزارت کار از امضای یادداشت تفاهم همکاری مشترک ایران و بلغارستان توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان و وزیر کار و سیاست های اجتماعی بلغارستان خبرداد.
بازگشت بومرنگ سیاست تعرفه‌ای ترامپ به اقتصاد آمریکا
اشتغال کاهش و قیمت‌ها افزایش یافت

بازگشت بومرنگ سیاست تعرفه‌ای ترامپ به اقتصاد آمریکا

در حالی که ترامپ با هدف تقویت بازار اشتغال و رشد اقتصادی آمریکا به جنگ تجاری با کشورهای مختلف رفت اما حالا بانک مرکزی این کشور از تاثیر معکوس این تعرفه‌ها و از دست رفتن هزاران فرصت شغلی در پی اجرای آنها در این کشور خبر داده است.
یادداشت
گزارش
گفتگو
برگزیده ها
پیشخوان
نظرسنجی
نظر شما در خصوص سیاستهای اشتغال دولت چیست؟
به شدت ناکار آمد هستند
تا حدودی موفق بوده اند
موفق بوده است
بیشتر از انتظار موفقیت داشته اند