مرکز کار ایران l جاب سنتر l استخدام فوری l اعزام به خارج

اخبار دانش و فناوری
«پژوهشگران پسادکتری» در اولویت استخدام در دانشگاه‌ها
یک مقام مسئول وزارت علوم خبر داد؛

«پژوهشگران پسادکتری» در اولویت استخدام در دانشگاه‌ها

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم با اشاره به اینکه پژوهشگران پسادکتری در اولویت استخدام در دانشگاه‌ها هستند، گفت: محدودیتی برای جذب ایرانیان مقیم خارج وجود ندارد.
یادداشت
گزارش
گفتگو
برگزیده ها