مرکز کار ایران l جاب سنتر l استخدام فوری l اعزام به خارج

اخبار دانش و فناوری
«پژوهشگران پسادکتری» در اولویت استخدام در دانشگاه‌ها
یک مقام مسئول وزارت علوم خبر داد؛

«پژوهشگران پسادکتری» در اولویت استخدام در دانشگاه‌ها

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم با اشاره به اینکه پژوهشگران پسادکتری در اولویت استخدام در دانشگاه‌ها هستند، گفت: محدودیتی برای جذب ایرانیان مقیم خارج وجود ندارد.
استاد که کارآفرین نباشد دانشجو هم کارآفرین نمی شود
رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر گفت:

استاد که کارآفرین نباشد دانشجو هم کارآفرین نمی شود

رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر گفت: ساختار دانشگاه‌ها باید مانند آیین‌نامه‌ ارتقا و ضوابط جذب اساتید برای پیشرفت علم و فناوری تغییر کند؛ چرا که استادی که کارآفرین نباشد دانشجویش هم کارآفرین نخواهد بود.
یادداشت
گزارش
گفتگو
برگزیده ها